انجمن خانوم خانوما

نسخه‌ی کامل: قیمت سکه 10 شهريور 92
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
قیمت سکه
10 شهريور 92،
سکه طرح قدیم     ۱,۰۸۴,۰۰۰
سکه تمام (امامی)     ۱,۰۸۷,۰۰۰
نیم سکه     ۵۵۰,۰۰۰
ربع سکه     ۳۵۲,۰۰۰
سکه گرمی     ۲۳۲,۰۰۰

قیمت طلا
10 شهريور 92،
یک گرم طلای 18 عیار     ۱۱۱,۰۴۰
یک گرم طلای 19 عیار     ۱۱۷,۲۰۰
یک گرم طلای 20 عیار     ۱۲۳,۳۷۰
یک گرم طلای 22 عیار     ۱۳۵,۷۲۰
یک گرم طلای 24 عیار     ۱۴۸,۰۵۰
هر مثقال طلا (مظنه)     ۴۸۱,۰۰۰