انجمن خانوم خانوما

نسخه‌ی کامل: پایان اعتبار کارت‌های 20 هزار ریالی تلفن همگانی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
کارت‌های اعتباری 20 هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان شهریور ماه سال جاری معتبر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: کارت‌های اعتباری 20 هزار ریال تلفن همگانی توزیع شده در سال‌های 92 الی 94 تا پایان شهریور ماه سال 95 اعتبار خواهد داشت.
همچنین بر اساس این گزارش تمامی کارت های 20 هزار ریالی توزیع شده در سالهای 92 و قبل از آن مسدود و غیر فعال است.