انجمن خانوم خانوما

نسخه‌ی کامل: اشتراک تجربه ازدواج نا موفق
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
خانومای گل اگه کسی تجربه ای در مورد ازدواج ناموفق داشته باشه بهتره اینجا بنویسه تا بقیه هم یتونن از تجربه اون شخص استفاده کنن