انجمن خانوم خانوما

نسخه‌ی کامل: نویسنده خوش قلم
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
به نظر من یکی از خوش قلم ترین نویسنده های معاصر ما، ورای افق دید و فکر روشن و دنیای بینهایت اطلاعات دکتر علی شریعتی است و بعد از اون جلال آل احمد که با زبان عامیانه و اصطلاحات شیرینش در وجود آدم رخنه می کنه و حرفاش به دل می شینه
بزرگ علوی هم قلمش به دل میشینه!
اره من بزرگ علوی عالیه
من رمان چشم هایش رو خیلی دوس داشتم
به نظر من نویسنده خوش قلم زیاد داریم که توی گمنامی مشغول قلم زدن هستن